aanmelden en contact

RBL Midden-Gelre
Eusebiusbuitensingel 53
Postbus 5283
6802 EG Arnhem
026 3774963 info@rblmidden-gelre.nl
Routebeschrijving
Aanmeldformulier

aanmelden

Als een jongere tussen de 18 en 23 jaar zonder startkwalificatie de school vroegtijdig verlaat, meldt de school dit via DUO aan het RBL.

Ook kunnen jongeren uit bovenstaande doelgroep zichzelf aanmelden. Dit kan via onderstaand formulier of door te bellen naar 026-3774963. Het RBL neemt contact op met de jongere en bekijkt of begeleiding mogelijk is. Dan nodigt het RBL de jongere uit en bekijkt samen met hem/haar en eventueel betrokken partijen welke acties er nodig zijn. De ondersteuning is gratis.

aanmeldformulier

Tenzij anders aangegeven, dienen alle velden verplicht ingevuld te worden.

Aanmelder Aanmelder:


Naam school: Contactpersoon: Adres: Vestigingsplaats:
Persoonsgegevens Geslacht:
Voornaam: Achternaam: Geboortedatum: Geboorteplaats: Geboorteland: Nationaliteit:
Adresgevens Straatnaam + nummer: Postcode: Woonplaats:
Contactgegevens E-mail: Telefoon:
Argumentatie Reden van uitval: Hulpvraag:
Opmerkingen Vrije tekst:
(niet verplicht)